Werken in de kou en onwerkbaar weer regeling Waterbouw

Het ziet ernaar uit dat het de komende periode flink kouder wordt en het mogelijk gaat sneeuwen en vriezen. Als er nog gewerkt kan worden, zullen de nodige maatregelen getroffen moeten worden om de medewerkers te beschermen tegen de kou. Maar het kan ook zijn dat bij bedrijven door de huidige omstandigheden geen werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden.

Voor de waterbouw is er in de cao een onwerkbaar weer-regeling opgenomen onder artikel 46. In de cao staan regels over het stilleggen van werk wegens kou.

Voor deze omstandigheden bestaat er de mogelijkheid van een WW-uitkering voor werknemers die ten gevolge van de vorst en/of sneeuw niet kunnen werken, mits aan de voorwaarden wordt voldaan. De werkgever kan namens de werknemer bij het UWV een uitkering aanvragen volgens de wettelijke voorziening. Om in aanmerking te komen voor een dergelijke Onwerkbaar Weer WW-uitkering via het UWV, moet de werkgever melding doen in het kader van onwerkbaar weer. Dit kan op de website van het UWV. Deze melding moet voor 10.00 uur ’s ochtends gedaan worden. De eerste 2 dagen waarop niet gewerkt kan worden vanwege vorst, ijzel of sneeuwval gelden als wachtdagen. Na deze 2 dagen gaat het mogelijke recht op een Onwerkbaar Weer WW-uitkering in.

Tip: als de werkgever op dag 1 een melding doet, kan deze melding opgeslagen worden. Op deze manier kan de volgende dag de opgeslagen melding weer gebruikt worden als basis voor de nieuwe melding. Dat voorkomt dat dagelijks (bijna) dezelfde informatie opnieuw moet worden ingevoerd. Houdt er rekening mee dat het erg druk kan zijn op de UWV-website, en de melding dus de nodige tijd in beslag kan nemen!

Zolang het onwerkbaar weer voor de desbetreffende werknemer voort duurt, zal de werkgever dit elke dag moeten melden bij het UWV. Hoewel veel administratief werk, is het belangrijk dat het gedaan wordt. Let er dus goed op dat, zolang de vorst aanhoudt en er niet gewerkt kan worden, hiervan elke dag melding gedaan moet worden bij het UWV. Anders is de kans groot dat er uiteindelijk geen uitkering verkregen wordt!

Voor meer informatie: Arbeidsvoorwaarden cao Waterbouw en Veiligwerkenindewaterbouw.nl