Werken in de kou en onwerkbaar weer

Het is inmiddels al een aantal dagen flink koud, en het is niet bekend hoe lang dit nog gaat duren. Als er nog gewerkt kan worden, zullen de nodige maatregelen getroffen moeten worden om de medewerkers te beschermen tegen de kou. Maar bij veel bedrijven zullen door de huidige omstandigheden geen werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden.

Voor de waterbouw is er een zgn. één artikel cao "Onwerkbaar weer" afgesloten met een looptijd van 1 april 2020 tot en met 31 maart 2022. In deze cao staan regels over het stilleggen van werk wegens kou.

De werkgever kan namens de werknemer bij het UWV een uitkering aanvragen volgens de wettelijke voorziening. Het is inmiddels erg druk op de UWV-website, dus melding kan de nodige tijd in beslag nemen!

Voor meer informatie: cao Onwerkbaar weer Waterbouw en de website Veilig Werken in de Waterbouw.