Scriptieprijs voor beste scriptie over water

Om de ontwikkeling en verspreiding van kennis over water te stimuleren, heeft het Hoogheemraadschap van Delfland een scriptieprijs in het leven geroepen voor studenten van universiteiten.

Daarmee wil het Hoogheemraadschap de ontwikkeling en verspreiding van kennis over water stimuleren. Aan de winnaar wordt een prijs van 2.000,- euro uitgereikt.

Het inzenden van scripties is mogelijk tot en met 30 september 2020. De voorwaarden voor deelname en de mogelijkheid om een scriptie in te zenden staan vermeld op de website van het Hoogheemraadschap van Delfland.