Winnaars Waterbouwprijs 2020

Tessy Donkers en Thomas van Deursen van de Avans Hogeschool hebben met hun afstudeerscriptie de Waterbouwprijs 2020 gewonnen in de categorie HBO. De eerste prijs in de categorie WO ging naar Nick Overkamp van de TU Delft. De prijzen zijn tijdens de Waterbouwdag, die dit jaar online te volgen was, uitgereikt door Andrea Vollebregt, directeur van de Vereniging van Waterbouwers.

De winnaars

Tessy Donkers en Thomas van Deursen afgestudeerd aan de Avans Hogeschool wonnen met hun afstudeerproject Decommissioning gravity based structures. Verantwoord bouwen omvat steeds vaker ook het op verantwoorde wijze verwijderen van constructies. Tessy en Thomas hebben dit actuele onderwerp in hun afstudeeronderzoek uitgewerkt voor Gravity Based Structures, een veel voorkomende constructie voor olieplatformen in de Noordzee. In een goed leesbaar rapport wordt een aantal mogelijke methoden grondig uitgewerkt en geëvalueerd. De breedte van de studie is niet ten koste gegaan van de diepgang. Zo zijn bijvoorbeeld, met een eindige elementen methode, berekeningen uitgevoerd om het krachtsverloop in de constructie te onderzoeken. Ook het tijdsaspect bij het loskomen van de constructie van de bodem bleek belangrijk bij het vinden van de optimale opwaartse kracht. De jury was onder de indruk van de manier waarop Tessy en Thomas een brede complete beschouwing van het probleem combineren met detailberekeningen om middels een multi-criteria analyse tot een voorkeursbenadering te komen.

Nick Overkamp afgestudeerd aan de TU Delft won met zijn afstudeerproject “Modelling gravitational launch of gravity based foundations of offshore windturbines”. De ontwikkeling van offshore windparken is een cruciale stap in de transitie naar duurzame energie. Het afgelopen decennium zijn er vele windparken in de Noordzee gebouwd en ook wereldwijd zijn er vele initiatieven. De ontwikkeling van nieuwe constructiemethoden om bijvoorbeeld windmolens in dieper water te kunnen plaatsen is daarbij dan ook van groot belang. In het licht hiervan heeft Nick gekeken in hoeverre gravity based foundations (gbf) een kosten efficiënt alternatief zijn voor bijvoorbeeld monopile constructies. De constructie van een gbf en de bijbehorende tewaterlating zijn hierbij cruciale stappen. De jury was onder de indruk van de breedte en diepgang van de studie. Zo heeft Nick eerst zelf een analytisch model ontwikkeld en daarna zowel numerieke modellen gebruikt als ook laboratoriumonderzoek uitgevoerd. Het enthousiasme voor het onderzoek zagen we ook terug in de rapportage. Bovendien heeft de studie bruikbare en duidelijke aanbevelingen en conclusies opgeleverd, die BAM veel aanknopingspunten voor vervolgstudie en verbetering van de techniek bieden.

Jurybeoordeling

De Waterbouwprijsjury heeft de afstudeerprojecten beoordeeld op onder meer de innovativiteit. Hieronder verstaat de jury de mate waarin nieuwe elementen worden toegevoegd aan bestaande kennis, de praktische toepasbaarheid van het resultaat en multidisciplinaire benadering. Ook de mate waarin het project bijdraagt aan de duurzaamheid van de sector speelt een belangrijke rol.

Doel Waterbouwprijs

Het doel van de Waterbouwprijs is om de waterbouw met vernieuwde energie onder de aandacht van jongeren te brengen. De waterbouw heeft behoefte aan goed opgeleide werknemers op alle niveaus. Die zijn nodig om zowel in Nederland als elders ter wereld waterbouwkundige projecten uit te voeren. Elk jaar stelt de Vereniging van Waterbouwers studenten die afstuderen aan HBO of Technische Universiteit in de richting Waterbouwkunde (of aanverwante studierichtingen) in de gelegenheid hun afstudeerproject te laten meedingen naar de jaarlijkse Waterbouwprijs.

Video genomineerden hbo

Video genomineerde academici