NVKK viert 75-jarig jubileum.

De Nederlandse Vereniging van Kapiteins ter Koopvaardij viert dit jaar haar 75-jarig jubileum.

De Nederlandse Vereniging van Kapiteins ter Koopvaardij is onder andere zeer actief met het bevorderen van de veiligheid op zee en aan boord, het bewaken van de juridische positie van de kapitein en het behartigen van de belangen van de koopvaardij in het algemeen.

Namens de NVKK is het Juridisch Handboek voor de Kapitein uitgegeven ter ondersteuning van kapiteins en de maritieme sector in het algemeen.

NVKK Kapiteins denken en beslissen mee op landelijk en regering niveau over belangrijke maritieme onderwerpen zoals o.a. zeevaartonderwijs beleid, bescherming tegen piraterij, radiomedische dienst, adviescommissie Noordzee, Arbo en veiligheid, loodsplicht, maritieme tuchtraad en zijn vertegenwoordigd in Brussel en bij de IMO via de Europese en Internationale Kapiteins verenigingen CESMA en IFSMA.

Ook wordt er jaarlijks een symposium georganiseerd over een actueel maritiem onderwerp. Dit jaar viert de NVKK haar 75-jarig jubileum met een symposium over de functie en positie van de hedendaagse kapitein.

Ter gelegenheid van het jubileum biedt de NVKK nieuwe actieve kapiteins en eerste stuurlieden een gratis lidmaatschap aan tot eind 2019. U kunt zich aanmelden via de NVKK-website

Nvkk Ad75 Jaar