Maritiem onderwijs bundelt krachten

Alle aanbieders van maritiem beroepsonderwijs in Nederland – vmbo, mbo en hbo – bundelen de krachten voor het versterken van een aantrekkelijke en duurzame opleidingsinfrastructuur voor de maritieme sector.

Op 16 november 2018 tekenden zij een intentieverklaring voor een intensieve samenwerking en afstemming tussen de onderwijsinstellingen.

De samenwerking tussen de instellingen is bijzonder omdat het gaat over de hele maritieme beroepskolom van vmbo tot hbo. Ook is het uniek omdat álle reguliere Nederlandse maritieme beroepsopleiders deelnemen aan de samenwerking.

De samenwerking moet zorgen voor betere aansluiting tussen opleidingsniveaus. Ook onderwijsvernieuwing en professionalisering van docenten heeft prioriteit. De kwaliteit moet omhoog door samen te werken met overige partners zoals overheden en bedrijfsleven.