Cursusdeclaraties indienen voor 28 februari 2018

De Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Waterbouw stimuleert werkgevers tot het scholen van hun werknemers, o.a. door het vergoeden van bepaalde cursussen. Deze vergoedingen zijn bestemd voor medewerkers in de CAO Waterbouw waarvoor premie aan het O&O-fonds Waterbouw wordt afgedragen.

De deadline voor het indienen van de declaraties voor deze vergoedingen ligt bij de afsluiting van het boekjaar op eind februari 2018. Gezien de formele regels omtrent de declaraties wordt de deadline streng gehandhaafd. Het is dus belangrijk om de declaraties tijdig te versturen!

Voor het declareren van de cursussen dient gebruik gemaakt te worden van de formulieren die gedownload kunnen worden van de website.

Daarnaast is een bijlage te downloaden met een overzicht van alle cursussen die in de Waterbouw relevant zijn. Dit overzicht kan helpen bij het invullen van het formulier. 

Meer informatie

Uitgebreidere informatie over scholing en cursussen is terug te vinden op deze website op de pagina “Cursussen” en onder het tabblad “Scholing”.