Je bent al even onderweg met jouw studie voor Maritiem Officier en het moment dat je op stage gaat komt dichterbij. Tijdens je studie heb je veel kennis meegekregen over varen, motoren en/of surveytechniek. Nu is het moment aangebroken om die kennis in de praktijk te gaan brengen aan boord of op een project!

Naar dit moment heb je uitgekeken. Maar het is ook spannend. Je weet al veel. Je hebt een koffer vol kennis en vaardigheden opgedaan. Maar ook al zit je tijdens je stage niet meer op school, je moet nog wel veel leren.

Je moet niet alleen in de praktijk leren hoe alles werkt. Je moet ook ontdekken hoe jij als mens in elkaar zit. Waar ben je goed in? Wat zijn je minder sterke kanten?

Naast alle technische “skills” die je op school hebt geleerd, zijn er ook de zgn. “soft skills”. Ben je bijvoorbeeld sociaal vaardig? Ben je ondernemend? Kun je samenwerken in een team? Die competenties moeten ook in je koffer zitten. Want ze zijn belangrijk om aan boord of op een project goed te functioneren. Naar deze skills zal later ook worden gekeken als je in je functie van Maritiem Officier wilt doorgroeien.

Het boekje "Wat neem je mee in je koffer" van SPWO bespreekt een aantal van die soft skills. Daarnaast krijg je nog wat extra informatie die je kan helpen je stage tot een succes te maken. Het boekje is te downloaden via de link onder aan de pagina.

Baggerpastor Francke van SPWO

De heer Francke is baggerpastor bij SPWO, welke activiteiten worden ondersteund door het O&O-fonds. Een van de activiteiten die hij uitvoert is het geven van gastlessen op scholen met een focus op stagevoorbereiding. In het tweede lesjaar wordt in ongeveer vier lesuren aandacht gegeven aan reflecteren en emotionele, sociale en culturele vaardigheden. Het boekje "Wat neem je mee in je koffer" sluit aan op door pastor Francke gegeven gastlessen.

Downloads

Boekje "Wat neem je mee in je koffer"