Over de opleiding

Onderbouw

In het eerste en tweede schooljaar krijg je tijdens de lessen zoveel mogelijk praktijkvoorbeelden uit bijvoorbeeld de scheepvaart, goederenvervoer of de haven. Bij Technologie en Toepassing krijg je bijvoorbeeld uitleg over vaarwegen als je aan het varen bent op een oefenschip. Bij de exacte vakken onderzoek je het effect van verschillende soorten brandstof op het dieren- en plantenleven in het water. En bij Technologie & Vakmanschap leer je heel veel practische vaardigheden zoals lassen en metaalbewerken.

Bovenbouw

In het derde en vierde schooljaar krijgen alle leerlingen les binnen het profiel Maritiem en Techniek. Dit profiel is gericht op beroepen in de haven, scheepvaart, transport en procesindustrie. Aan het einde van het tweede jaar kies je een van de vier vakrichtingen. Je hebt keuze uit: haven en vervoer, wegtransport en logistiek, scheeps- en jachtbouw of rijn-, kust- en binnenvaart.