MBO-scholen en -opleidingen

Let op!

Voor een opleiding in de Maritieme sector gelden er meestal toelatingseisen. Vaak moet je een diploma hebben met wiskunde, natuurkunde en/of scheikunde in je vakkenpakket.

Meer weten over specifieke opleidingseisen? Druk dan voor meer informatie op de link naar de website van de door jou gezochte opleiding.

Medische keuring

Om te werken als zeevarende is een medische keuring vereist. Deze keuring is niet verplicht voorafgaand aan de opleiding, maar wel aan te raden. De keuring is namelijk wel nodig om stage te kunnen lopen. Voor meer informatie over de keuring en de eisen, kijk op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport.