Waarom gastlessen waterbouw?

De Nederlandse waterbouwbedrijven zitten te springen om ambitieuze- en talentvolle werknemers. Jongeren die voor een opleiding kiezen die relevant is voor de waterbouw, bouwen aan hun eigen leefomgeving en aan hun eigen toekomst. Het O&O-fonds Waterbouw wil met behulp van waterbouwambassadeurs via gastlessen jongeren informeren over deze perspectieven.

Wat willen we met de gastlessen waterbouw?

Met de gastlessen waterbouw willen wij zichtbaar maken wat waterbouw is en hoe interessant en uitdagend het is om in onze sector te werken en leren. Onze sector biedt, zowel nationaal als internationaal, veel perspectief voor jongeren.

Doelgroep gastlessen

De doelgroep voor de gastlessen bestaat allereerst uit vmbo, onderbouw en bovenbouw havo en vwo. Maar een gastles op een basisschool (je oude school, of de school van je kinderen) is ook prima. De gastles is vooral bedoeld om jongeren te laten kennismaken met de waterbouw. Daarnaast kan je jongeren helpen bij het maken van een juiste technische profielkeuze, maar ook om hen te wijzen op de vervolgopleidingen in de waterbouw. Jouw gastles kan ook een introductie zijn voor de lesbrieven www.landbovenwater.nl.

Hieronder kan je via de link de basispresentatie voor de waterambassadeurs downloaden. Een korte handleiding voor gastlessen vindt je onder de normale downloads.

Voor meer informatie kunt je contact opnemen via gastles@waterbouwers.nl

Downloads

Handleiding gastles Waterbouw 2019