Waterbouwdag 2023

06-09-2023

Beatrixgebouw Jaarbeurs Utrecht

Waterbouwdag 2023

Thema Waterbouwdag 2023: De waterbouwer van de toekomst

De waterbouwer van de toekomst vindt vele uitdagingen op zijn pad: de vervanging en renovatie opgave, de regelgeving met betrekking tot stikstof en de Kaderrichtlijn Water (KRW), duurzaamheidsambities en de gevolgen van de klimaatveranderingen en een stijgende zeespiegel. Ook werkt de waterbouwer van de toekomst steeds vaker mee aan offshore renewables. Dit vraagt om flexibele en kundige mensen die meebewegen met de ontwikkelingen en trends. Experts die met een open en creatieve blik, samen met anderen, op zoek gaan naar oplossingen.

Meer informatie vind je op: https://www.waterbouwdag.org/