Dijken & Rivieren 2023 Dé vakbeurs voor Nederland waterland

06-02-2023

De Nederlandse waterbouw is toonaangevend in de hele wereld. Of het nu gaat om het uitbaggeren van vaarwegen en havens, het opspuiten van eilanden of het beveiligen van delta’s tegen het wassende water. Voor alle aspecten van deze nationale trots is ruimte op de vakbeurs Dijken & Rivieren 2023.

Gespecialiseerde bedrijven, organisaties en instanties die werkzaam zijn in de waterbouwsector gaan hun kennis delen met andere landen, om zo te komen tot een samenwerking. Denk hierbij ook aan nieuwe technologieën en apparaten die binnen de waterbouwsector worden gebruikt. Dijken & Rivieren 2023 wordt dé showroom van Nederland.

Dijken en rivieren 002

De gevolgen van klimaatverandering

Dagelijks zien we in de media de gevolgen van klimaatverandering. Meer en hevige regenval, langere periodes van droogte en grotere risico’s op overstroming. Er is een speciaal Deltaprogramma gemaakt waarin al rekening wordt gehouden met de versnelde zeespiegelstijging. Volgens Rijkswaterstaat moet er 1100 kilometer aan dijken, dammen, duinen, sluizen en gemalen alleen al in Nederland aangepast worden vóór 2023. Dijken & Rivieren zal hier veel aandacht aan besteden.

Internationale gesprekpartners

De vakbeurs biedt interessante internationale gesprekspartners die u anders niet of moeilijk zou kunnen bereiken. Door de korte lijnen en positieve sfeer dienen zich volop kansen aan. Op de vakbeurs kunt u met gepassioneerde en gelijkgestemde collega’s bijpraten over oplossingen en zo mogelijk tot een internationale samenwerking komen. Dit schept nieuwe, en versterkt bestaande banden. Daarnaast draagt Nederland bij aan veel internationale projecten op het gebied van watermanagement.

Hulp bij rampen

Tijdens de vakbeurs wordt er veel ingegaan op de toekomst, nieuwe ontwikkelingen en hoe belangrijk de waterbouw is. Hier hoort ook bij dat de sector veel bijdraagt aan de heropbouw ten gevolge van verschillende rampen. Denk hierbij aan orkanen of overstromingen, waarbij diverse baggerbedrijven uit Nederland hulp aanbieden. Dit was bijvoorbeeld bij de ramp Katrina in 2005, toen Boskalis (een Nederlands baggerbedrijf) te hulp schoot. Dijken & Rivieren zal ook aan dit thema genoeg aandacht besteden.

Waterbouw in de toekomst

Er zijn veel lopende plannen waarbij de watersector rekening houdt met hoe Nederland er in de toekomst uit zal gaan zien. Daarnaast zal dit thema ook betrekking hebben op de innovaties binnen de waterbouw sector. Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen en hoe spelen diverse bedrijven hierop in. Denk hierbij ook aan nieuwe technologieën en apparaten die binnen deze sector worden gebruikt.

Exposanten

Dijken & Rivieren is de eerste vakbeurs voor de Nationale en Internationale waterbouwsector. Binnen deze vakgebieden bevinden zich een groot aantal toonaangevende bedrijven die zich onder andere bezig houden met het versterken van dijken en kades, baggerwerken, hoogwaterbescherming, constructieve waterbouw, havenontwikkeling en gebieds- inrichting. Maar ook met het onderhouden van natte en droge infrastructuur en het renoveren en verbeteren van dijken, bruggen, kanalen, meren, plassen, rivieren, sloten, kades, stuwen, sluizen en (jacht)havens.

Bezoekers

Ook voor bezoekers is er de kans om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen binnen het waterschap. Er zullen verschillende lezingen, workshops en congressen worden gehouden die u kunt bijwonen. Door de korte lijnen en positieve sfeer dienen zich volop kansen aan om uw netwerk te verbreden. U zult gegarandeerd naar huis gaan met nieuwe opgedane ideeën en connecties.

Aanmelden

druk voor meer informatie over de aanmelding op de onderstaande link.

Dijken & Rivieren 2023