Woensdag 21 april 2021Wat is de InnovatieExpo 2021?

Nederland is één van de meest innovatieve landen ter wereld. Op de InnovatieExpo 2021 (IE*21) zie je welke innovaties ons land allemaal in huis heeft. Hier ontmoet je de mensen die jou helpen om de innovaties op grote schaal in de markt te zetten. Bedenkers, uitvoerders en beleidsmakers: op de IE*21 kom je elkaar tegen!

Samen werken we aan maatschappelijke uitdagingen op het gebied van energie, circulaire economie, water, voedsel, bouwen en mobiliteit. Daar zijn jouw ideeën bij nodig: zowel nieuwe wetenschappelijke inzichten als praktische
marktgerichte oplossingen in ontwerp en gebruik.

Kom daarom naar de IE*21 en laat de ideeën van jouw bedrijf zien. Maak kennis met mogelijke partners. Aan beleidsmakers kan je duidelijk maken wat je nodig hebt om verder te komen. En ook wat je hindert in de ontwikkeling van je plannen. Zo brengen we innovaties samen verder. Laat je prikkelen, inspireren en bouw mee aan de vernieuwing.

Meer informatie: flyer Innovatie Expo

Website: https://innovatieexpo2021.nl/