Donderdag 7 juni 12018De waterschappen en Rijkswaterstaat werken vanuit de alliantie van het Hoogwaterbeschermingsprogramma continu samen aan de uitvoering van waterveiligheid

Hoe kunnen zij dat nóg beter doen? Wat is daarvoor nodig? En hoe kunnen ze daarin samen optrekken met kennisinstellingen en de markt? Thema’s die tijdens de Dijkwerkersdag aan bod komen en waarover betrokken partijen met elkaar in dialoog gaan.  

De dag staat in het teken van verbinden, kennis uitwisselen en ervaring delen. Want iedereen binnen de watercommunity van de Dijkwerkers draagt bij aan een gemeenschappelijk doel.

De officiële uitnodiging inclusief programma volgt begin april