CAO waterbouw

Indien u werkzaam bent in een functie die valt onder het vlootpersoneel in de Waterbouw in Nederland en/of op het Nederlands Continentaal Plat, dan zijn uw arbeidsvoorwaarden geregeld in de CAO Waterbouw en de bijbehorende bedrijfstakeigen regelingen BTER CAO Waterbouw.

Deze CAO’s worden afgesloten door sociale partners in de Waterbouw. Het overleg vindt plaats tussen FNV Waterbouw en CNV Waterbouw namens werknemers en de Vereniging van Waterbouwers namens werkgevers. Beide CAO’s worden traditioneel algemeen verbindend verklaard om concurrentie op arbeidsvoorwaarden te beperken.

Uw belangen als werknemer in de Waterbouw worden behartigd door de vakbonden FNV Waterbouw en CNV Waterbouw.