Kennisinfrastructuur onderwijsinstellingen

In de bedrijfstak wordt veel waarde gehecht aan het bevorderen, stimuleren en borgen van de kennisinfrastructuur van de waterbouw door het onderhouden van een netwerk met onderwijs- instellingen en samenwerkingsverbanden, gericht op kennisontwikkeling (innovatie) en kennisoverdracht van de waterbouwkunde.

Activiteiten:

  • Samenwerking met een netwerk van scholen, in het bijzonder Scheepvaart en Transport College (STC) en Maritiem Instituut Willem Barentsz (MIWB);
  • Ontwikkeling van specifieke lesstof Waterbouw;
  • Stagevergoeding aan bedrijven.

Het O&O-fonds Waterbouw houdt in nauwe samenwerking met De Vereniging van Waterbouwers een zogenaamde Kennisinfrastructuur Waterbouw in stand. Het gaat hier om een netwerk dat is opgebouwd met onderwijsinstellingen op WO-, HBO- en MBO-niveau, die zich bezig houden met de kennisoverdracht van de waterbouwkunde in Nederland. De participanten hebben in schriftelijke overeenkomsten vastgelegd dat zij samenwerken.

De Kennisinfrastructuur waterbouw is in haar opzet en omvang uniek in de wereld. De doelstelling van de Kennisinfrastructuur waterbouw is om de kennis uit de beroepspraktijk optimaal in te zetten in het waterbouwonderwijs, zodat de onderwijsinstellingen in staat zijn om gediplomeerden af te leveren met die kwaliteiten die het bedrijfsleven nodig heeft. En waar het onderwijsveld volop in beweging is, staat ook de ontwikkeling van de Kennisinfrastructuur Waterbouw niet stil.

Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste actiepunten, die bijdragen aan de realisatie van de doelstelling:

  • De Kennisinfrastructuur Waterbouw wordt waar nodig uitgebreid met onderwijsinstellingen, die passen in het profiel;
  • De Vereniging van Waterbouwers onderhoudt actief contacten met de deelnemende scholen in het netwerk, o.a. door het organiseren van algemene bijeenkomsten;
  • De Vereniging van Waterbouwers ondersteunt de onderwijsinstellingen ondermeer met lesstofontwikkeling en leermiddelenontwikkeling (laboratoria en simulatoren);
  • De Vereniging van Waterbouwers is betrokken bij het vastleggen van afspraken rondom het beschikbaar stellen van stageplaatsen bij haar lidbedrijven;
  • De Vereniging van Waterbouwers houdt samen met Scheepsbouw Nederland (in het bijzonder IHC) de leerstoel Baggertechnologie in stand aan de Technische Universiteit Delft (TU-Delft). Er wordt tevens nagedacht om de leerstoel verder uit te breiden;
  • De Vereniging van Waterbouwers participeert in overlegorganen ter ondersteuning van de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG). Als onderdeel daarvan wordt meegedacht over de prioriteiten met betrekking tot kennisoverdracht op het gebied van Deltatechnologie. De prioriteiten voor de Vereniging liggen daarbij in het borgen van de kennis op het gebied van geotechniek en het ontwikkelen van kennis op het gebied van waterbouw en ecologie;
  • De Vereniging van Waterbouwers participeert in de Advisory Board en het Bouwteam van de Dutch Delta Academy (DDA), een samenwerkingsverband van Hogeschool Zeeland, Hogeschool Rotterdam en Van Hall Larenstein die ernaar streven toonaangevend te zijn wat betreft het HBO-onderwijs op het gebied van Deltatechnologie.

Meer informatie

O&O-fonds Waterbouw, Vereniging van Waterbouwers, Scheepvaart en Transport College (STC) en Maritiem Instituut Willem Barentsz (MIWB).