CAO waterbouw

In Nederland en op het Nederlands Continentaal Plat worden de arbeidsvoorwaarden voor vlootpersoneel in de Waterbouw geregeld in de CAO Waterbouw en de bijbehorende bedrijfstakeigen regelingen BTER CAO Waterbouw. Deze CAO’s worden afgesloten door sociale partners in de Waterbouw. Het overleg vindt plaats tussen de Vereniging van Waterbouwers namens werkgevers en FNV Waterbouw en CNV Waterbouw namens werknemers. Beide CAO’s worden traditioneel algemeen verbindend verklaard om concurrentie op arbeidsvoorwaarden te beperken.