Wat is Waterbouw?

In de Waterbouw werken ongeveer 10.000 mensen in zeer gespecialiseerde beroepen.

Bedrijven in de Waterbouw houden zich bezig met de aanleg en het onderhoud van havens en waterwegen, landaanwinning, aanleg van kunstmatige eilanden, bouwen met natuur en infrastructuurprojecten. Het zijn nationaal en internationaal succesvolle ondernemingen.

Waterbouw is een moderne en dynamische sector met een goed toekomstperspectief voor jongeren die kiezen voor een opleiding en beroep in deze branche.

Waterbouw heeft blijvend goed opgeleide technische mensen nodig voor het uitvoeren van bijzondere waterbouwkundige werken. Om de kennis in stand te houden zijn er unieke opleidingen, die voor een belangrijk deel door de bedrijfstak zelf worden verzorgd.