STC-Group en Hogeschool Rotterdam vernieuwen afspraken

In 2012 zijn Hogeschool Rotterdam en de STC-Group onder de naam Rotterdam Mainport University of Applied Sciences (RMU) een samenwerking gestart om in Rotterdam het beste hbo-onderwijs te bieden op het gebied van scheepvaart, scheepsbouw, havenindustrie en logistiek. RMU bestaat uit de opleidingen Maritiem Officier, Logistics Engineering, Chemische Technologie en Maritieme Techniek. Onlangs zijn de afspraken rondom de samenwerking vernieuwd.

De eerste jaren van de samenwerking stonden in het teken van de overname van Maritieme Techniek van Inholland en het opzetten van een nieuwe onderwijsorganisatie. De primaire aandacht van de opleidingen ging uit naar het realiseren van een kwalitatief goed onderwijsprogramma, met een duidelijk profiel richting studenten en het bedrijfsleven. Elke opleiding heeft daarin duidelijke stappen gezet. De integratie op het gebied van huisvesting, IT en bedrijfsvoering voldoet nog niet aan de wensen van medewerkers en studenten en daaraan zal de komende periode extra aandacht worden besteed.

Meer informatie: STC-Group