MARI-TIME Event: De bakens verzetten voor veiligheid

Intensiever gebruik van de zee door schepen, offshore installaties, windmolenparken, visserij, recreatie stelt nieuwe uitdagingen aan de veiligheid op zee. Niet alleen voor de mens, maar ook voor ons milieu. Veiligheid op zee vraagt om slimme oplossingen, waar de Onderzoeksgroep Maritiem van NHL Hogeschool actief aan bijdraagt.
De NHL gaat graag met de maritieme sector in gesprek én aan de slag. Daarom wordt op donderdag 26 januari 2017 een maritiem event georganiseerd onder de titel ‘De bakens verzetten voor veiligheid op zee’.

De Onderzoeksgroep Maritiem van het Maritiem Instituut Willem Barentsz (MIWB) werkt vanuit drie lectoraten aan onderzoeksvragen uit de praktijk. Daarbij onderzoeken ze maritieme vraagstukken vanuit drie invalshoeken: technisch, milieu en juridisch. De NHL werkt nauw samen met het maritieme bedrijfsleven, zodat werkveld en onderwijs naadloos op elkaar aansluiten. Tijdens het event op 26 januari 2017 worden de (voorlopige) uitkomsten van een aantal projecten gepresenteerd, maar wil de hogeschool ook actief aan de slag met de voorliggende vraagstukken.

Meer informatie: NHL/MIWB event 26 januari 2017