Blijven ontwikkelen met het Levenlanglerenkrediet

Het is voor iedereen tot 55 jaar mogelijk om zich met het Levenlanglerenkrediet te blijven ontwikkelen. Met ingang van studiejaar 2017 – 2018 kan iedereen tot 55 jaar die geen recht meer heeft op studiefinanciering geld lenen om collegegeld of lesgeld te betalen: het Levenlanglerenkrediet. Het is dan mogelijk om tegen gunstige voorwaarden les- of collegegeld te lenen voor een opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) of het hoger onderwijs.

Loopbaanontwikkelingen
Juist in deze tijd, met een snel veranderende arbeidsmarkt, is er behoefte aan een voortdurende bij- en omscholing. Minister Bussemaker (Onderwijs) vindt het belangrijk dat deze mogelijkheden niet stoppen na de studietijd: "Het is van groot belang dat iedereen zich kan blijven ontwikkelen om zo de veranderingen in zijn eigen baan bij te houden of om makkelijker van de ene baan naar de andere baan te kunnen overstappen. Met het Levenlanglerenkrediet is dit voor iedereen mogelijk."

Rente
De hoogte van het Levenlanglerenkrediet hangt af van de hoogte van het collegegeld of lesgeld dat de student moet betalen. Men kan het krediet aanvragen voor de duur van een opleiding. Voor het Levenlanglerenkrediet geldt dezelfde rente die studenten met recht op studiefinanciering hebben. Als het recht op het krediet stopt, begint men in januari van het daaropvolgende jaar met terugbetalen. De rente staat dan telkens voor vijf jaar vast en de lening moet in 15 jaar terugbetaald worden. Hoeveel per maand terugbetaald moet worden, is inkomensafhankelijk.

Studiefinancieringsorganisatie DUO behandelt de aanvragen voor het Levenlanglerenkrediet.