Nieuwsarchief

Blijven ontwikkelen met het Levenlanglerenkrediet

Het is voor iedereen tot 55 jaar mogelijk om zich met het Levenlanglerenkrediet te...

Lees verder »

MARI-TIME Event: De bakens verzetten voor veiligheid

Intensiever gebruik van de zee door schepen, offshore installaties, windmolenparken,...

Lees verder »

STC-Group en Hogeschool Rotterdam vernieuwen afspraken

In 2012 zijn Hogeschool Rotterdam en de STC-Group onder de naam Rotterdam Mainport...

Lees verder »

Open dagen en Infodagen opleidingsinstituten STC en MIWB

In Nederland zijn er diverse onderwijsinstellingen die waterbouwopleidingen...

Lees verder »

Cursusdeclaraties bij het O&O-fonds Waterbouw

Het O&O-fonds Waterbouw stimuleert werkgevers tot het scholen van hun werknemers o.a....

Lees verder »

Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers

Het het kader van duurzame inzetbaarheid wijzen wij u graag op een handreiking die is...

Lees verder »

Plannen Duurzame Inzetbaarheid Waterbouw 2017

Duurzame inzetbaarheid leeft in onze sector, bij medewerkers, bedrijven en sector...

Lees verder »

Jaarplan van de Inspectie SZW 2017: maatschappelijk effect centraal

De Inspectie SZW richt zich meer op de maatschappelijke effecten van haar werk en...

Lees verder »

Arbocatalogus Waterbouw

De werkgroep Arbocatalogus signaleert dat in toenemende mate gebruik wordt gemaakt...

Lees verder »

Actuele dekkingsgraad BPF Waterbouw in november 2016 met 2,6% gestegen

 De actuele dekkingsgraad bedraagt ultimo november 2016 103,3% (oktober 2016 100,7%)....Lees verder »

Onderzoek toekomst Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw

Er is de afgelopen jaren door sociale partners in afstemming met het bestuur van het...

Lees verder »

CAO Waterbouw

In 2017 blijft de onderhandelingstafel leeg omdat zowel de CAO Waterbouw als de...

Lees verder »

Onderwijs en Bedrijfsleven komen samen in lectoraten

Lectoraten van de NHL brengen onderwijs en het beroepenveld samen door middel van...

Lees verder »

Onderwijsbeurzen 2016

Waterbouw.nl neemt ook dit schooljaar weer deel aan onderwijs- en studiekeuzebeurzen...

Lees verder »

Maritime Week 29 oktober – 5 november 2016

Van 29 oktober tot en met zaterdag 5 november 2016 is de jaarlijkse Maritime Week. De...

Lees verder »

Wereld Water College 2016

De Nederlandse watersector is een TOPsector met vele kansen en mogelijkheden. Wij...

Lees verder »