Welkom op Waterbouw.nl

Waterbouw maakt deel uit van de deltatechnologie die het mogelijk maakt te leven, te wonen en te werken in laag liggende deltagebieden, zoals Nederland. Nederland heeft een sterke internationale reputatie als het om deltatechnologie gaat. Nederlandse waterbouwers spelen een rol bij grote nationale en internationale projecten. Bij het aanleggen van de tweede Maasvlakte, het ‘waterproof’ maken van New Orleans of de bouw van een stormvloedkering in St. Petersburg.

Bedrijven in de Waterbouw houden zich bezig met de aanleg en het onderhoud van havens en waterwegen, landaanwinning, aanleg van kunstmatige eilanden, bouwen met natuur en infrastructuurprojecten. Het zijn nationaal en internationaal succesvolle ondernemingen.

Waterbouw is een moderne en dynamische sector met een goed toekomstperspectief voor werknemers bij succesvolle werkgevers waar continuïteit op de lange termijn wordt gewaarborgd.